Praktyczne zastosowanie presji – szkolenie online

Praktyczne zastosowanie presji – szkolenie online

 

Szkolenie ONLINE zostanie realizowane za pomocą aplikacji ZOOM. 

Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

 

TERMIN: 21 maja 2021, godziny 9:30 – 13:30

 

Tematyka szkolenia:

Praktyczne zastosowanie presji w procesie psychoterapii ISTDP.

Opis szkolenia:

  • Przedstawienie miejsca presji w sekwencji interwencji w podejściu ISTDP.
  • Wybór typu presji w zależności od celu terapeutycznego: pomocy pacjentowi w byciu obecnym emocjonalnie, w rozpoznawaniu wewnętrznego procesu i emocji, w przezwyciężaniu obron. 
  • Wybór siły interwencji w zależności od siły oporu, zdolności adaptacyjnej ego.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • prezentacja typów presji: presje proste, presje łączone z wyzwaniem (challenge), presje łączone z obejmowaniem ( bracing),
  • ćwiczenie wyboru presji związanych z konkretnym zogniskowaniem,
  • ćwiczenie stosowania presji w odniesieniu do konkretnych momentów problematycznych.

 

Dzięki szkoleniu:

  • Zdobędziesz – wiedzę na temat użyteczności presji w konkretnych sytuacjach terapeutycznych podczas prowadzenia terapii.
  • Zyskasz – podstawowe umiejętności rozpoznawania funkcji wypowiedzi pacjenta.
  • Rozwiniesz – umiejętność elastycznego stosowania interwencji terapeutycznych. 
  • Zrozumiesz – w jaki sposób wiązać obserwacje diagnostyczne z postępowaniem terapeutycznym.

 

Forma szkolenia

Szkolenie zostanie zrealizowane online poprzez aplikację ZOOM. Szkolenie będzie rejestrowane wraz z częścią zapisu dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

 

Prowadzący

Lidia Kulikowska – Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS, studia podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej na SWPS-ie, studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej, Podyplomowe czteroletnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ukończyła czteroletnią szkołę terapii ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy akredytowaną przy Washigton School of Psychiatry.

Doświadczenie kliniczne uzyskała na Oddziale Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Nerwic Przychodni Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w XIII Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

Jest członkinią sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a także IEDTA Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej opartej na Doświadczaniu. Jest członkinią Komisji Rewizyjnej sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Bierze udział w konferencjach i seminariach międzynarodowych organizowanych w ramach ISTDP. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Swoją pracę superwizuje u Jona Fredericksona, i dr med Allana Abbassa.
W 2021 roku planuje prowadzenie całościowego szkolenia „Podstawy ISTDP dla psychoterapeutów.” we współpracy z Jonem Fredericksonem
Jest autorką polskiej wersji ćwiczeń „Doskonalenie interwencji terapeutycznej w pracy z wysokooporujacymi pacjentami” autorstwa Jona Fredericksona z ISTDP Instytut. ( w przygotowaniu)

 

 

Zamówienie

290,00

PLN

Zamów