Lęk – diagnoza i regulacja

Lęk – diagnoza i regulacja

Tematyka szkolenia:

Świadomy i nieświadomy lęk w procesie psychoterapii – diagnoza i regulacja

Opis szkolenia:

Seminarium pozwala poznać koncepcję lęku nieświadomego, stanowiącą jeden z bazowych filarów podejścia ISTDP. Umiejętności diagnozowania poziomu lęku, określania progu jego tolerancji, rozpoznawania mechanizmów obronnych utrudniających regulację lęku, są kluczowe w prowadzeniu pacjenta drogą do odblokowania nieświadomości.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • miejsce lęku w naturze człowieka 
  • drogi kanalizowania lęku 
  • neurobiologiczna regulacja lęku 
  • wpływ mechanizmów obronnych na przetwarzanie lęku  
  • ocen zdolności regulowania lęku (zdrowa / niezdrowa) 
  • błędy pacjenta i błędy terapeuty w radzeniu sobie z lękiem 
  • problemy somatyczne w wyniku przewlekłego lęku 

Dzięki szkoleniu:

  • Zwiększysz – poziom rozumienia koncepcji nieświadomego lęku
  • Otrzymaszwiedzę pozwalającą diagnozować poziom lęku i wspierać pacjentów w jego regulowaniu 
  • Zrozumiesz – znaczenie lęku w funkcjonowaniu trójkąta konfliktu

Jak powstało szkolenie

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia pogłębiając ich rozumienie.
Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Prowadzący

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije

Zamówienie

490,00

PLN

Zamów